Vitajte na stránke FUNNY GYM /občianske združenie/.

,,Život začína pohybom,,.

Najmenšie deti sa prejavujú a rozvíjajú predovšetkým pohybom a rodičia môžu správnym cvičením pozitívne zasiahnuť do ich celkového vývoja. To prospieva nielen k zdravému telesnému vývoju, ale aj k psychickej pohode a zlepšeniu kontaktu rodičov s deťmi.

Preto sme sa rozhodli ponúknuť Vám jedinečný koncept - FUNNY GYM -  hravé cvičenia a činnosti zamerané na správny psychomotorický vývin deti,  sprevádzané pesničkami a riekankami, s použitím širokého spektra pomôcok. Koncept je určený  pre deti od 6 mesiacov do 3,5 rokov.  Kurzy vedie detská fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka detských cvičení - Mgr.Radka Tardíková.

Na cvičeniach sa dozviete ,čo môžete cvičením u dieťatka ovplyvniť a akým spôsobom, na čo si máte dať pozor a čoho sa vyvarovať.

Deti potrebujú lásku, pohyb,hru a vhodné podnety, aby sa mohli optimálnym spôsobom vyvíjať.

Tešíme sa na Vás.

             O MNE

Mgr. Radka Tardíková

Fyzioterapeutka, lektorka cvičení.

Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu odbor všeobecná zdravotná sestra , ďalej som absolvovala pomaturitné vzdelanie v odbore diplomovaný fyzioterapeut.

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave som získala vysokoškolské vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia v akreditovanom študijnom odbore Fyzioterapia.

Sedem rokov som  pôsobila ako fyzioterapeut v detskom rehabilitačnom centre v BA.

Počas materskej som sa so svojimi deťmi 4 roky aktívne zúčastňovala detských cvičení.

Na svojom vzdelávaní  neustále pracujem, a naďalej absolvujem množstvo kurzov, školení, workshopov a i.

 - certifikát - certifikovanej pracovnej činnosti REFLEXNÁ TERAPIA PODĽA VOJTU.

 - certifikát - Využitie neurovývojovej terapie - Bobath koncept.

 - odborný kurz Vzdelávanie Babysoma - základný modul : Vývin pohybu v prvom roku života.

 - odborný kurz - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii.

 - certifikát - ve vzdělávacím programu : Cvičení s kojenci.

 - certifikát - ve vydělávacím programu: Cvičení s batolaty.

 - osvědčení o absolvovaní vzdělávacího programu : Metodika pohybových her s dětmi do 2 let.

- osvědčení o absolvovaní vzdělávacího programu : Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let.

- osvědčení o absolvování semináře - Jóga s deťmi (školitel česká asociace dětské jógy - Bc. Hana Luhanová)

-certifikát -centrum holistického vzdelávania - oblasť aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a montessori filozofia - zameraná na prácu s deťmi od 0-6 rokov. (MVDr.Eva Štarková)

- osvědčení o absolvování lektorského výcvikového kurzu masáží dětí a kojencu l.stupeň (Mgr. Jana Hašplová)

 - osvedčenie o absolvovaní kurzu Reflexná masáž chodidiel l.

- osvedčenie o absolvovaní kurzu Reflexná masáž chodidiel ll.

- certifikát o účasti na praktickom workshope : Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode (FITMAMA fiziokoncept, Mgr.Zuzana Woleková )

- odborný seminář : Cvičení a kreativní programy pro rodiče s kojenci. Vše metodou Evy Kiedroňové (Institut vzdělávaní Evy Kiedroňové).

- oborný seminář : Cvičení a programy s dětmi 1-3 roky. Vše metodou Evy Kiedroňové ( Institut vzdělávaní Evy Kiedroňové ).

- workshop : Ako pomôcť dieťatku k zdravým nohám...

- špecializované školenie - fitMAMI Baby ,,Cvičení s kojenci a batolaty,,.

- odborný seminár - ZDRAVÉ NôŽKY -pre deti od 2-6 rokov

- odborný seminár - MANIPULÁCIA S BÁBATKOM - Pre deti od narodenia do 2 rokov

- špecializovaný kurz - ROZVOJ PSYCHOMOTORIKY V PRAXI časť l. - BABYGYM od 1 do 15m.

- pohybová dielňa - FITLOPTY - pre deti od 0-6 rokov.

 - kurz -KINEZIOLOGíCKÁ DIAGNOSTIKA V RANNÉM DĚTSKÉM VĚKU

- workshop - DĚTSKÁ NOHA

- pohybový workshop - JEMNÁ MOTORIKA -grafomotorika, logomotorika, mimika,oromotorika,vizuomotorika

- webinár - DETSKÁ NOHA A PODPORA JEJ SPRÁVNEHO VÝVOJA      

Pravidlá a prevádzkový poriadok:

Súhlas s týmito pravidlami a prevádzkovým poriadkom je podmienkou na účasti kurzov. Potvrdzujete ho vyplnením a podpísaním prihlášky do kurzu. 

1.Chorí návštevníci, majú zakázaný vstup na lekcie FUNNY GYM. Pokiaľ dieťa, alebo rodič preukazujú zjavné známky ochorenia, lektorka je oprávnená zrušiť dieťaťu lekciu, bez nároku na náhradu.

2.Sprevádzajúca osoba, je plne zodpovedná za dieťa po celý čas lekcie a dieťa nesmie byť ponechané bez dozoru.

3.Z bezpečnostných a hygienických dôvodov je v telocvični zakázaná konzumácia jedla.

4.Ktokoľvek príde s dieťaťom na cvičenie /maminka, tatinko, pestúnka.../sa aktívne do hodiny zapája, cvičia spolu s dieťatkom.

5.Deti cvičia v pohodlnom oblečení, v ponožkách alebo naboso. /nie v pančuškách, aby si mohlo v prípade potreby vyzuť ponožky/.

6.Ak sa nemôžete lekcie zúčastniť,je nutné sa v dostatočnom predstihu odhlásiť.

7.Rodičia podpisom súhlasia s tým,že prevádzkovateľ OZ FUNNY GYM, poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia lekcií,podľa zákona o ochrane osobných údajov.Tieto údaje sú poskytnuté dobrovoľne.

8.Rodičia podpisom súhlasia s použitím fotografií z prebiehajúcich lekcií, zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastňujúcich sa na jednotlivých lekciách a zaväzujú sa dodržiavať vyššie uvedené pravidlá.Registrácia:

Do kurzov sa môžete prihlásiť:

Telefonicky - 0948 17 15 19

Emailom - info.funnygym@gmail.com

Cez facebook stránku : www.facebook.com/funnygym.sk/

Náhrady lekcií :

Z akéhokoľvek dôvodu vymeškania hodiny ,ktorá bude vopred odhlásená /sms, mail/,  pred cvičením, je možné si túto hodinu nahradiť. Ak rodič neodhlási vymeškanie hodiny, stráca nárok nahradiť si ju.

Ochrana osobných údajov :

Rodičia týmto súhlasia, že  prevádzkovateľ FUNNY GYM , poskytnuté údaje používa len na organizačné potreby vedenia kurzov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú dobrovoľne.

Možnosti platby : 

Prevodom na účet : IBAN : SK3783300000002501238032

V hotovosti na prvej lekcii.